Núria Miret Roig

Investigadora en astrofísica / Researcher in astrophysics

Doctora en astrofísica. Curiosa. Amant de les ciències. Em fascina entendre el món que ens envolta. Vaig estudiar Física a la Universitat de Barcelona i vaig fer la tesi doctoral a la Universitat de Bordeus (França). Actualment, treballo d’investigadora a la Universitat de Viena (Àustria) on també participo com a docent i divulgadora.

PhD in astrophysics. Curious. Lover of science. I am fascinated by understanding the world around us. I studied Physics at the University of Barcelona and did my doctoral thesis at the University of Bordeaux (France). Currently, I work as a researcher at the University of Vienna (Austria) where I also participate as a teacher and disseminator.